Composiet nagelbeugel 20 min. € 25,-

Klantenstop voor nieuwe pedicureklanten per 11-4-2022.
Wat is een ingroeiende teennagel?

Bij een ingroeiende nagel drukt de teennagel aan de binnen- of buitenrand van de huid. Dit kan zorgen voor irritatie, pijn of een zwelling.

Verschil ingroeiende en ingegroeide nagel?
Een ingroeiende nagel is een nagel wat in de huid drukt. Er is geen sprake van een ontsteking, maar de pijn kan wel heftig zijn. De huid kan wat rood en gezwollen zijn.
Een ingegroeide nagel is een nagel wat in de huid groeit. De punt of rand van de nagel is in de huid gegroeid en is gaan ontsteken. Vaak gaat dit gepaard metroodheidvandehuid, zwelling,pijn,pusof wild vlees. Bij constatering van een ontsteking wordt er niet behandeld. 

Oorzaken ingroeiende nagel?
Oorzaken van een ingroeiende nagel kunnen zijn; het dragen van te krappe (sport)schoenen, het te kort, te rond of te schuin afknippen van nagels of een teen die gekanteld staat waardoordenagel(rand)tijdens het lopen teveel in de huid drukt. 

Deelbehandeling of composiet? 
Je kan ervoor kiezen om in een deelbehandeling de nagel vrij te laten fresen uit de nagelwal. Ik kan dan copoline (gaasje)aanbrengen onder denagelomhetdrukvrij te maken. In deze deelbehandeling wordt 1 nagel behandeld.
Een andere optie is te kiezen om de nagel voor langere tijd te corrigeren middels een harde composiet. Composiet komt uit de tandartswereld. 

Plaatsen van een composiet strookje
Uiteraard wordt eerst bekeken of de ingroeiende nagel uit de nagelwal gefreesd moet worden. Vervolgens wordt een strookje composiet aangebracht op de nagelplaat bij de rand van de nagelriem. Dit ishet vlakste deel van de nagel. Tijdens de groei van de nagel groeit de composiet mee met de nagel. Na verloop van tijd (tijdens de groei van de nagel) zal de bolling van de nagelvlakker worden enzullen de klachten afnemen. 

Voordelen strookje composiet
  • het proces is gelijkmatig en spanningsvrij,
  • geschikt voor de kleinste nagels,
  • geschikt voor broze nagels en nagelloslating
  • het composiet groeit mee met de nagel
  • het heeft een sterke fixatie,
  • pijnloos en gemakkelijk te bevestigen,
  • kan goed tegen vocht,
  • direct klaar onder de uithardingslamp,
  • blijft lang zitten en is
  • allergievrij.
Voor: ingroeiende nagel (linkerkant)
Voor: ingroeiende nagel (linkerkant)
Na: streepje composiet geplaatst en uitgehard onder lamp
Na: streepje composiet geplaatst en uitgehard onder lamp